top of page
Vikportar
Vikportar

Det idealiska valet där ett högt trafikflöde och tillförlitlighet dikterar vilken porttyp som bör installeras. Porten har designats för att minimera antalet rörliga delar och därmed öka driftsäkerheten. På grund av portens konstruktion samt ett stort antal motorlösningar innebär det att den kan installeras på många ställen andra porttyper ej får plats. Portens rörelsemönster innebär även att påkörningsrisken minskar då bladet är synligt för bilförare under både öppnings och stängningsfasen. 

Portarna finns tillgängliga skyddsklass 2 som är testad enligt SSF1074.

Läs mer här.

Vikport vikportar glasade fönster gångdörr utrymningsdörr

Som en del i vårt långsiktiga arbete för en bättre miljö har vi valt komponenter samt konstruerat vår vikport på ett sådant sätt att vi stolt blivit godkända för installation i "miljöbyggnad", Breeam samt Svanenmärkta byggnader. 

Skjutportar
Skjutportar

Med en konstruktion med få rörliga delar, kraftiga belag och gedigen konstruktion är skjutporten en god lösning för stora öppningar. Det är även en lösning som är effektiv ur ett utrymmesperspektiv då den enbart tar upp 100mm längs med innerväggen. Porten kan även göras omlottgående om sidoutrymme är begränsat.

Porten finns både i manuellt och motordrivet utförande med en mängd styrmöjligheter.

Läs mer här. 

Takskjutportar
Skjutportar glasade gångdörr skjutport
Fästpunkt 3
Takskjutportar

Med god isoleringsförmåga och en design som tätar väl är minskas energiförbrukning och skyddar mot vatten och vindlaster. Takskjutporten rätt val vid öppningar med lägre öppningsfrekvens såsom industrier, logistikanläggningar och små garage. Portbladet öppnas vertikalt och försvinner upp i taket vilket möjliggör att all yta innanför porten kan utnyttjas effektivt. 
 

Med ett stort antal skensystem samt valmöjlighet av kulörer och glasning kan vi tillse att ni får en port som är skräddarsydd för er verksamhet. 

Läs mer här. 

Snabbrullportar
Takskjutportar glasade med gångdörr
Fästpunkt 1
Snabbrullportar

Där krav på hög användningsfrekvens, snabb tätning och hastighet existerar bör en snabbrullport installeras. På grund av den höga öppnings och stängningshastigheten kan en snabbrullport öka effektiviteten i er verksamhet. Med en hastighet på upp till 10 gånger så snabbt som en traditionell port minskar väntetiden i luftslussar och avgränsningar mellan olika byggnadsdelar. Nya innovationer gör att botten av porten klarar mindre kollisioner och duken återställer sig själv vid nästa öppning. 

Läs mer här. 

Grindar
Snabbrullportar självreparerande
Grindar och bommar

Genom att installera en motordriven grind eller automatisk bom ökas säkerheten samt ger er möjlighet till tillträdeskontroll av era fastigheter. Vi har ett brett sortiment av skjutgrindar, slaggrindar och bommar för industrianvändning. Vi kan även se till att styrsystemen samspelar med era portlösningar för att effektivisera inpassage i er verksamhet. 

Läs mer här. 

Entréer
Grindar skjutgrindar motordriven grind automatiska bommar
Entrépartier

Vi specialiserar oss på entrépartier tillverkade i stål samt rostfritt stål för högsta hållbarhet och säkerhet.

- Automatiska skjutdörrar är särskilt lämpade för entréer med hög användningsfrekvens där kunder och boende smidigt kan passera med fulla händer utan att behöva öppna dörren. 

- Slagdörrar passar bäst i entréer med lägre trafikflöde där säkerhet och hållbarhet är av högsta prioritet. Ett parti i stål eller rostfritt stål är en långsiktig investering som kommer att fungera i åratal framöver. Det går även att automatisera dessa dörrar för handikappsanpassning eller smidig öppning.
Läs mer här. 

Speciallösningar
Entrépartier, stål, rostfritt stål
Speciallösningar

Vi har lång erfarenhet av tänka utanför ramen och leverera speciallösningar till projekt där kraven överstiger prestandan av normala portar. Dessa kan bestå av t.ex. hangarportar, skottsäkra portar eller portar med extrema mått.

Vi har t.ex. levererat portar till nedanstående projekt. 
Vattenreningsindustrin - Helglasade rostfria vikportar i brandhämmande konstruktion 

Försvarsmakten - Hangarportar till våra Gripenplan med extrema driftsäkerhet och ljudreduktionskrav

Kärnkraftsindustrin - Säkerhetsportar 

Polisen - Skottsäkra portar 

Gruvindustrin - Gruvportar designade för extrema tryckskillnader. 

Varvsindustrin - Vikport BxH 25x25m (625m2) monterad i direkt anslutning till Nordsjön. 

Djurparker - Port till inhängnad där porten skall klara påfrästningar från en noshörnings attack
Flygplatser - Hangarport med måtten 120m bred x 6m hög. 
Ovanstående är ett smakprov på våra lösningar. Kontakta oss för hjälp och vägledning med ert specialprojekt. 
Kontakta oss

Hangarport hangarportar JAS 39 Gripen
bottom of page