top of page

Grindar och bommar

Skjutgrindar - Slaggrindar - Bommar och pollare
Vikportar

Genom att installera en motordriven grind eller automatisk bom ökar områdesskyddet samt ger er möjlighet till tillträdeskontroll av era fastigheter. Vi har ett brett sortiment av skjutgrindar, slaggrindar och bommar för industrianvändning. Vi kan även se till att styrsystemen samspelar med era portlösningar för att effektivisera inpassage i er verksamhet. Att installera en bom eller pollare är ett effektivt sätt att öka säkerheten samt kontroller inpassagen av fordon. 

Skjutgrindar

En skjutgrind har fördelen att den kräver mindre utrymme för öppning eftersom den öppnas i sidled. Det gör den till ett bra val när utrymmet framför och bakom grinden är begränsat.

Skjutgrindar finns i två stycken grundläggande utförande; Motviktsbalanserade och rälsgående. 

En motviktsbalanserad grind kräver ingen räls i körbanan vilket innebär att den kan användas vid öppningar som ej är helt vågräta alternativt när det är grus eller andra material som en räls ej kan fästas i. Man riskerar heller inte att rälsen skadas vid upprepad tung trafik. Grinden är tillverkad i aluminum för att minimera vikten på grindbladet. 

Rälsgående grindar har fördelen att öppningarna kan göras större. Våra rälsgående grindar tillverkas i en helsvetsad stålkonstruktion för ultimat styrka. 

Båda grindtyperna kan utföras manuella eller maskindrivna.
 

Teknisk data:

- Standardstorlek upp till (B × H): ..
- Max hastighet öppningsrörelse: ...

- Maxhastighet stängningsrörelse:...

- Vindlast, EN 12424: Klass ... (beroende på storlek) 

- Max rekommenderad öppningsfrekvens: ... cykler per dag. 

 

Dokumentation - Skjutgrindar


Bildgalleri - Grindar

Skjutgrindar
Slaggrindar
gunnebo skjutgrind.jpg
Slaggdrindar

Slaggrindardna tillverkas i helsvetsad ramkonstruktion för högsta styrka. Slaggrindar är en effektivt lösning när sidoutrymme inte finns tillgängligt. Våra slaggrindar är av fribärande konstruktion vilket innebär att marken ej behöver vara helt vågrätt. 

Teknisk data:

- Standardstorlek upp till (B × H): ... mm
- Max hastighet öppningsrörelse: 1,5m/s

- Maxhastighet stängningsrörelse: 0,8m/s 

- Vindlast, EN 12424: Klass 2 (beroende på storlek) 

- Max rekommenderad öppningsfrekvens: 500 cykler per dag. 

 

Dokumentation - Slaggrindar. 


Bildgalleri - Slaggrindar

Traffic CM
Gunnebo slaggrind.jpg
Bommar och pollare

Vi har ett brett utbud av bommar och pollare som ökar områdesskyddet vid din fastighet. Kontakta oss så hjälper vi er att välja rätt lösning för er situation. 

 

Dokumentation - Bommar


Bildgalleri - Bommar

Gunnebo pollare.jpg
Galleri Smart Reset

Galleri - Skjutgrindar

Galleri Sector Reset

Galleri - Slaggrindar

Galleri Traffic CM

Galleri - Bommar

bottom of page