top of page
Vikportar
Vikportar

Det idealiska valet där ett högt trafikflöde och tillförlitlighet dikterar vilken porttyp som bör installeras. Porten har designats för att minimera antalet rörliga delar och därmed öka driftsäkerheten. Det finns två stycken grundmodeller: FD100 - Rambygg vikport och FD200 - Vikport av sandwichkonstruktion.

Vikport glasad med gångdörr till tåg och tunnelbana
FD100
FD100 - Rambyggd vikport

FD100 är designad med hög användsningsfrekvens i åtanke. Alla delar i konstruktionen är väldimensionerade för att klara den utsatta situationen i alla applikationer från kommersiella parkeringsgarage till extremt stora varvsöppningar. 

På grund av portens konstruktion samt ett stort antal motorlösningar innebär det att den kan installeras på många ställen andra porttyper ej får plats. Portens rörelsemönster innebär även att påkörningsrisken minskar då bladet är synligt för bilförare under både öppnings och stängningsfasen. 

Den helsvetsade ramkonstruktionen gör att porten porten kan helglasas samt att gångdörrar av valfri

storlek kan installeras utan konstruktionen försvagas. Dessa kan utföras som nödutrymningsdörrar med rätt beslagning. 

Porten kan utöver standardutförande tillverkas i ett stort urval av speciallösningar, enligt kundens önskemål. Portarna finns tillgängliga skyddsklass 2 som är testad enligt SSF1074.

Dokumentation - FD100


Bildgalleri - FD100

Vikport rostfritt syrafast stål brandhämmande konstruktion
FD200
FD200 - Vikport av sandwichkonstruktion

Alldoor sandwichport med högisolerade sektioner och effektiva tätningar runt hela porten som stoppar värmeförluster effektivt vid stängd port.

Få rörliga delar och genomgående enkla lösningar säkerställer en säker funktion med låga servicekostnader och hög driftsäkerhet.

Sandwichkonstruktionen med korrosionsbeständig profilerad stålplåt och en skummad kärna hindrar uppkomsten av kondens inne i portbladen, porten kan därav inte korrodera från insidan.

Porten är lätt att öppna och stänga för hand.Maskindriven port kan fås med ett urval av driv- och styrutrustningar för anpassning till verksamheten som porten skall betjäna.

Dokumentation - FD200


Bildgalleri - FD200

Galleri FD100
Vikport välisolerad med sandwichkonstruktion

Galleri - FD100

Galleri FD200

Galleri - FD200

bottom of page