top of page

Snabbrullportar

Vikportar
Snabbrullportar

Våra snabbrullportar är konstruerade för de mest varierande miljöer, och säkerställer effektiv drift och förebygger risk för skada på både människor och gods. Den självreparerande egenskapen minskar risken att en port inte kan användas och det modulära duksystemet tillåter att om en sektion skulle skadas kan den ersättas enkelt och snabbt. Alla portar kan levereras med brett utbud av robusta motorer, dimensioner, tillbehör och färger för att möta kunders varierande behov.

Smart Reset
Smart Reset

Smart Reset är en kompakt snabbrullport för installation där utrymmet är begränsat. 
Den innovativa återställnings funktionen gör att om porten körs porten körs på lossnar den ur gejdrarna och återställer sig själv vid nästa öppningsrörelse. Med en mjuk bottendel minskar risken avsevärt på skador både på porten och fordonets last vid eventuell påkörning. 

Teknisk data:

- Standardstorlek upp till (B × H): 4500 × 4600 mm
- Max hastighet öppningsrörelse: 1,5m/s

- Maxhastighet stängningsrörelse: 0,8m/s 

- Vindlast, EN 12424: Klass 2 (beroende på storlek) 

- Max rekommenderad öppningsfrekvens: 500 cykler per dag. 

 

Dokumentation - Smart Reset


Bildgalleri - Smart Reset

Sector Reset
Sector Reset

När maximal hastighet, säkerhet och tillförlitlighet är nyckelord är Sektor Reset det optimala valet. Porten är designad för att klara av höga trafikflöden med största driftsäkerhet. Porten har ett motviktssysten som minskar slitaget på motor och växellåda då portbladet är balanserat. Motviktssystemet möjliggör halvautomatisk nödöppning när man drar i frikopplingshandtag. 

Den innovativa återställnings funktionen gör att om porten körs porten körs på lossnar den ur gejdrarna och återställer sig själv vid nästa öppningsrörelse. 

Teknisk data:

- Standardstorlek upp till (B × H): 6000 × 5000 mm
- Max hastighet öppningsrörelse: 2m/s

- Maxhastighet stängningsrörelse: 0,8m/s 

- Vindlast, EN 12424: Klass 2 (beroende på storlek) 

- Max rekommenderad öppningsfrekvens: 600 cykler per dag 

 

Dokumentation - Sector Reset


Bildgalleri - Sector Reset

Traffic CM
Traffic CM

Traffic är lösningen för stora öppningar i fasader. Trots möjligheten till stora öppningar är portens utrymmeskrav begränsade med en motor som är integrerad i kåpan. 

Teknisk data:

- Standardstorlek upp till (B × H): 11 000 × 7000 mm

- Max hastighet öppningsrörelse: 1,3m/s

- Maxhastighet stängningsrörelse: 0,9m/s 

- Vindlast, EN 12424: Klass 2 (beroende på storlek) 

- Max rekommenderad öppningsfrekvens: 600 cykler per dag 

Dokumentation - Traffic CM


Bildgalleri - Traffic CM

Galleri - Smart Reset

Galleri Smart Reset
Galleri Sector Reset
bottom of page