Skjutportar

 
Skjutportar

Med en konstruktion med få rörliga delar, kraftiga belag och gedigen konstruktion är skjutporten en god lösning för stora öppningar. Det är även en lösning som är effektiv ur ett utrymmesperspektiv då den enbart tar upp 100mm längs med innerväggen.

 

Porten kan även göras omlottgående om sidoutrymme är begränsat.

Portbladet finns tillgängligt i 40 eller 60mm tjock. Ramen är av helsvetsad konstruktion vilket ger porten styrka att stå emot mindre påkörningar och säkerställer en god livslängd. 

För att öka ljusinsläpp samt att öka säkerhet vid in och utfart kan fönster installeras i portbladet. Det finns även möjlighet att installera gångdörr i portbladet för att minska värmeförluster vid in och utpassage till fots. 

Porten finns både i manuellt och motordrivet utförande med en mängd styrmöjligheter.

​Dokumentation - Skjutport

 
 
 
 

Kontakta oss på Alldoor 

info@alldoor.se - 08 739 27 70